Quy định sử dụng

Mọi sản phẩm của công ty SHome Renting đăng lên website đều được kiểm duyệt nên quý khách vui lòng cung cấp nội dung chỉ liên quan về bất động sản. Kể từ ngày 01/12/2019.

Thời gian kiểm duyệt chậm nhất là 24 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin từ quý khách không tính ngày lễ tết. Mọi thông tin chúng tôi liên hệ qua email, hoặc các công cụ chat trực tuyến.