Quy trình giao dịch

Quy định và hình thức thanh toán

Đối với các hợp đồng của SHome Renting chúng tôi website: https://shomerenting.vn/ được cung cấp miễn phí để quý khách hàng đăng tin tìm – kiếm những thông tin về bất động sản mà mình đang cần.

Mọi hình thức hay thông báo về việc giao dịch phát sinh đều được thông báo trước cho quý khách thông qua:
Hotline: 02363 555 693
Email: info@shomerenting.vn